Yleistietoa avoimesta metsätiedosta | Metsään.fi

Yleistietoa avoimesta metsätiedosta

Suomen metsäkeskus kerää ja jakaa tietoa Suomen metsistä. Valtaosa Metsäkeskuksen keräämästä aineistosta on sähköisessä muodossa avoimesti saatavilla metsätietolain (laki Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä) perusteella. Metsäkeskuksen aineisto pitää sisällään tietoa muun muassa metsien kasvupaikoista ja puustosta, erityisen tärkeistä elinympäristöistä sekä metsien käytöstä.

Avointa metsätieto on saatavilla kolmessa eri muodossa: karttapalveluina, paikkatietoaineistoista muodostettuina tiedostopaketteina ja rajapintoina. Karttapalveluiden kautta avointa metsätietoa voi tarkastella suoraan selainikkunassa eli tiedon hyödyntämiseksi ei tarvita nettiselaimen lisäksi muita ohjelmia.

Paikkatietoaineistot ovat ennalta määrätyiltä alueilta muodostettuja tiedostopaketteja, jotka on mahdollista ladata omalle koneelle hyödynnettäväksi soveltuvia ohjelmia käyttäen. Rajapinnat mahdollistavat aineiston hyödyntämisen teknisen käyttöyhteyden kautta.

Metsään.fi-verkkosivujen kautta jaettavan avoimen metsätiedon yhteydessä ei luovuteta metsänomistajien henkilö- tai yhteystietoja. Mikäli tiedon hyödyntäjä yhdistää avointa metsätietoa omistajatietoihin, on hyödyntäjän huolehdittava henkilötietojen suojaa koskevien velvoitteiden noudattamisesta.

Metsäkeskukseen on mahdollista toimittaa metsätietoa, jolla Metsäkeskuksen tietoa voidaan päivittää tai täydentää. Lue lisää metsätiedon toimittamisesta usein kysytyistä kysymyksistä.

Metsäkeskuksen avoimet aineistot julkaistaan Creative Commons Nimeä 4.0 lisenssillä (CC BY 4.0). Lisenssin kohteena olevia aineistoja voi käyttää vapaasti kaikin mahdollisin tavoin, edellyttäen, että aineiston lähde mainitaan.

Avoimen metsätiedon tietotuotekuvaus (pdf).