Tietosuoja- ja rekisteriselosteet

Tietosuojaseloste kertoo Metsään.fi-palvelun luotettavuudesta, tietojen luovutuksesta sekä käyttäjän oikeudesta tietojen tarkastamiseen ja korjaamiseen. Metsään.fi-palvelu on osa Metsäkeskuksen metsätietojärjestelmää. Metsätietojärjestelmän rekisteriseloste kertoo tietojen käsittelystä järjestelmässä, tietojen suojauksesta sekä tietolähteistä ja tietojen luovutuksesta. Metsävaratiedon laatuselosteessa kuvataan tiedonkeruun menetelmät ja määritetään tiedon yleiset laatukriteerit.

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24§

1. Rekisterinpitäjä

Suomen metsäkeskus
Julkiset palvelut
y-tunnus 2440921-4
Aleksanterinkatu 18
15140 Lahti
Rekisterin pitäjinä toimivat Suomen metsäkeskuksen johtaja ja alueyksiköissä toimivat aluejohtajat.

2. Metsään.fi-palvelusta vastaava henkilö

Veikko Iittainen
Suomen metsäkeskus

Yhteyshenkilö palvelua koskevissa asioissa on
Metsäkeskuksen asiakastuki
puh. 029 432 409
asiakastuki(at)metsakeskus.fi
Palautelomake

3. Rekisterin nimi ja tarkoitus

Rekisterin nimi on Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmä.

Metsään.fi-palvelu on yksityismetsänomistajille ja metsäalan toimijoille tarkoitettu sähköinen asiointipalvelu. Se on osa Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmää.

Palvelu tarjoaa metsänomistajille ja metsäalan toimijoille mahdollisuuden selailla ja siirtää metsätietojärjestelmän tietokannoissa olevia tietoja ja ulkoisia paikkatietoaineistoja. Palvelu tarjoaa myös mahdollisuuden asioida sähköisesti.

4. Rekisterin tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet

Metsätietojärjestelmän tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet on kuvattu Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmän rekisteriselosteessa. Rekisteriin talletettavat tiedot ovat peräisin Metsäkeskuksen omassa toiminnassa keräämistä tiedoista, asiakkailta saaduista tiedoista sekä muista henkilörekistereistä.

Metsään.fi-palvelu välittää metsävaratietoja ja metsänomistajien yhteystietoja Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä palvelun käyttäjille ja käyttäjien ilmoittamia tietoja metsätietojärjestelmään.

5. Rekisterin suojauksen periaatteet

Metsään.fi-palveluun sovelletaan valtionhallinnon perustietoturvatasoa. Palvelun tietoverkko ja taustajärjestelmät on suojattu palomuurilla ja muin teknisin toimenpitein. Tietoliikenneyhteydet on SSL-suojattu. Tietojen keräämiseksi palvelun käytöstä ja palvelun käytön helpottamiseksi käytetään istuntokohtaisia evästeitä (eng. cookies). Istuntokohtaiset evästeet tallentuvat käyttäjän tietokoneen muistiin istunnon ajaksi. Selainyhteyden päättyessä eväste katoaa.

Metsävaratietojen ja metsänomistajien yhteystietojen selaaminen edellyttää kirjautumista. Kirjautumisessa käytetään vahvaa tunnistautumista. Metsänomistajat kirjautuvat Vetuma-palvelun kautta. Metsäammattilaiset kirjautuvat Katso-tunnistetta käyttäen.

6. Tietojen luovuttaminen

Metsänomistajan yhteystietojen ja metsävaratietojen luovuttaminen on kuvattu Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmän rekisteriselosteessa. Tietojen luovuttamisessa noudatetaan lakia Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä, henkilötietolakia ja julkisuuslakia.

7. Oikeus tietojen tarkastamiseen ja korjaamiseen

Metsänomistaja voi tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmään on talletettu. Kirjallinen tietojen tarkastuspyyntö toimitetaan Metsäkeskuksen alueyksikköön. Tiedot voi tarkastaa maksutta kerran vuodessa.

Virheellisten tietojen korjauspyynnön voi lähettää Metsään.fi-palvelun palautelomakkeella tai toimittaa Suomen metsäkeskuksen alueyksikköön. Metsäkeskuksen tulee korjata virheelliset tiedot viivytyksettä.

8. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Metsänomistajan yhteystiedot ja puhelinnumero voidaan luovuttaa metsätalouteen liittyvään suoramarkkinointiin, mielipide- ja markkinatutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin, mikäli metsänomistaja ei ole sitä erikseen kieltänyt. Yhteystietojen valintaperusteena voidaan käyttää henkilön osoitetta, kotikuntaa, ikää, sukupuolta, äidin- tai asiointikieltä tai tietoa siitä, minkä ajan kiinteistö on ollut henkilön omistuksessa tai hallinnassa ja tilan sijaintia. Valintaperusteena voidaan käyttää myös metsänhoitotöitä ja hakkuita koskevia toimenpide-ehdotuksia ja näiden toimenpiteiden ajoitusta.

Metsänomistaja voi kieltää tietojensa luovuttamisen yllä kuvattuihin tarkoituksiin. Kiellon voi tehdä Metsään.fi-palvelussa tai lähettämällä kirjallisen ilmoituksen Suomen metsäkeskuksen alueyksikköön.

Metsänomistajakohtaiset metsävaratiedot sijantitietoineen voidaan luovuttaa yllä kuvattuihin tarkoituksiin vain metsänomistajan antamalla erillisellä suostumuksella. Suostumuksen voi antaa Metsään.fi-palvelussa tai lähettämällä sen kirjallisena Suomen metsäkeskuksen alueyksikköön.

Rekisteriselosteet

    •    Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmän rekisteriseloste
    •    Suomen metsäkeskuksen metsävaratiedon laatuseloste