Skogsägare - Så loggar du in i tjänsten

Så loggar du in med nätbankskoder

  1. Klicka på Logga in så förflyttas du till att välja inloggningssätt
  2. Välj identifiering med bankkoder och din egen bank via vilken identifikationen sker
  3. Efter inloggningen klickar du på Fortsätt till tjänsten
  4. Godkänn användarvillkoren för MinSkog.fi och granska dina uppgifter

Du kan också logga in med mobilcertifikat, läs mer.

Du kan också logga in med ett chipförsett identitetskort.

Det är enkelt och säkert att logga in i tjänsten. Logga in med dina nätbankskoder, med ett mobilcertifikat eller med ett chipförsett identitetskort. Tjänsten är avgiftsfri för skogsägare.

Vem kan använda tjänsten

Alla skogsägare, också delägare i samfällda skogar och dödsbon, loggar in i tjänsten med sina egna nätbankskoder eller mobilcertifikat.

Du ser skogsdata  om din egen fastighet i tjänsten så snart vi kan erbjuda tillräckligt färska uppgifter om skogstillgångarna i det område där din fastighet är belägen.  Du kan granska tillgängligheten på skogsdata för dina egna skogar redan i dag genom att logga in i MinSkog.fi.

I vär karttjänst finns en karta  som visar insamlingen och publiceringen av skogsdata framskrider i hela Finland.


Behöver du hjälp med inloggningen eller användningen?


Kundtjänsten hjälper dig

MinSkog.fi är enkel att använda och tjänsten vägleder dig i användningen. Du kan också fråga råd av Skogscentralens kundtjänst. Kundtjänsten hjälper dig vidare om din fråga kräver ytterligare utredning.

E-post: kundtjanst(at)skogscentralen.fi

Telefon: 029 432 407

Samtalet kostar normalt lokalnäts- eller mobilsamtalspris. Priset bestäms enligt ditt avtal med din mobiloperatör. Kundtjänsten betjänar vardagar klockan 8-16.


 

Tjänsten produceras av Finlands skogscentral och finansieras av Jord- och skogsbruksministeriet.