Så använder du skogsägartjänsten

Sköt skogsärenden enkelt

Med Skogscentralen

  • Anmälan om användning av skog
  • Kemera-finansieringsansökan
  • Kemera-anmälan om verkställande
  • Uppdatering av kontaktuppgifter
  • Begäranden om uppdateringar i fastighets- och figuruppgifter och andra kontakter

Med skogsbranschens aktörer

  • Sök med aktörssökningen efter lämpliga samarbetspartner
  • Ge utvalda aktörer samtycke till att se dina skogsdata
  • Anmäl arbetsobjekt och hitta någon som utför arbetet
  • Begär att du kontaktas med anledning av olika tjänster

I MinSkog.fi håller du dina kontaktuppgifter uppdaterade och anmäler förändringar i ägarförhållandena för dina skogsfastigheter. De officiella ägaruppgifterna får vi med jämna mellanrum från Lantmäteriverkets fastighetsdatatjänst.

Uppdatering av skogsdata

Skogen växer och vi adderar också den årliga tillväxten till beståndsdata i MinSkog.fi. Samtidigt uppdateras skogsvårds- och avverkningsförslag. Om du vill uppdatera informationen i tjänsten eller anmäla att en föreslagen åtgärd har utförts kan du enkelt göra det med en blankett i tjänsten.

I tjänsten ser du de naturobjekt som finns på fastigheten och som Skogscentralen känner till. Sådana objekt är skogslags- och miljöstödsobjekt, objekt lämpade för Metso-skydd och värdefulla livsmiljöer. Du kan beakta naturobjekt redan när du planerar skogsvården, vilket gör arbetet smidigare.

Samtycken

Du kan ge utvalda aktörer samtycke till att se eller flytta över skogsdata om din skogsfastighet i MinSkog.fi. På det viset är det enkelt för er att diskutera skogsfrågor och planerar arbetet tillsammans oberoende av plats. Du kan ge samtycke för de fastigheter som du äger ensam eller tillsammans med någon annan. Om du vill kan du göra ändringar i eller återkalla ett samtycke som du har givit.

Anmälningar om arbetsobjekt och tjänster

Du kan anmäla arbetsobjekt eller behov av tjänster i MinSkog.fi och själv välja vilka aktörer som ser det. Med anmälan om arbetsobjekt letar du efter någon att utföra skogsvårdsarbete. Endast skogsägare kan lämna in anmälningar om arbetsobjekt och tjänster. Du kan inte lämna in anmälningar om arbetsobjekt om du använder tjänsten som representant för en skogsägare som gett dig tillstånd att hantera hans eller hennes ärenden.

Med anmälan om tjänst begär du att en tjänsteleverantör kontaktar dig när du till exempel är intresserad av att få en skogsbruksplan eller få din fastighet värderad.

Anmälningar om användning av skog

Enligt skogslagen ska en anmälan om användning av skog lämnas in till skogscentralen före avverkning eller behandling av en särskilt viktig livsmiljö. Anmälan ska också göras i samband med avverkning efter skogsskada eller ändring i markanvändningssätt. Det är lätt att lämna in anmälan i tjänsten eftersom tjänsten visar avverkningsförslag och kopierar dem som basuppgifter på de figurer du väljer. Du kan själv redigera data. Också en aktör som du har valt kan med ditt samtycke göra anmälan om användning av skog i tjänsten.

Kemera-stöd

Via tjänsten kan du enkelt ansöka om Kemera-stöd för tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog. Dessutom kan du lämna in anmälan om tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog som verkställts med Kemera-stöd.

Också en aktör kan sköta Kemera-ärenden för skogsägarens räkning om skogsägaren har gett aktören samtycke till att se skogsdata i tjänsten och fullmakt att sköta Kemera-ärenden.

Mer information om Kemera-stöd på vår webbplats.

 


Kundtjänsten hjälper dig

MinSkog.fi är enkel att använda och tjänsten vägleder dig i användningen. Du kan också fråga råd av Skogscentralens kundtjänst. Kundtjänsten hjälper dig vidare om din fråga kräver ytterligare utredning.

E-post: kundtjanst(at)skogscentralen.fi

Telefon: 029 432 407.

Samtalet kostar normalt lokalnäts- eller mobilsamtalspris. Priset bestäms enligt ditt avtal med din mobiloperatör.
Kundtjänsten betjänar vardagar klockan 8-16.