Gränssnitt | Minskog.fi

Gränssnitt

Den öppna skogliga informationen kan användas via gränssnitt, alltså en teknisk anslutning. För att kunna använda gränssnitten behöver du ett program som stöder dem, till exempel ett geografiskt informationssystem eller en webbapplikation. Läs mer om produktbeskrivningen för den öppna skogliga informationen (på finska, pdf).

Skogscentralens gränssnitt använder två olika tekniker. Allt material kan ses via WMS- och WFS-gränssnitten. För skogsdatafigurerna används dessutom REST-gränssnitt, avsett för att ladda ner material. Via det får du informationen i XML-format, som följer skogsdatastandarden. Senare kommer ett motsvarande REST-gränssnitt att tas i bruk också för rastermaterialet.

Koderna och datamodellen som används för informationen i figurform beskrivs på sidan för skogsdatastandarden. För WMS- och WFS-gränssnitten används fältnamn och koder som är förenliga med skogsdatastandardens databasmodell, men datainnehållet har förenklats så att det täcker bara den viktigaste informationen. Skogsdata i realform med all information finns att få via REST-gränssnitt i XML-format som följer skogsdatastandarden.

För rastermaterialet, anmälningarna om användning av skog och Kemera-materialet är standardiseringsarbetet ännu inte klart. För det här materialet används datamodellen för geografiskt datamaterial. Koderna och en beskrivning av modellen finns på sidorna för geografiskt datamaterial.

Att observera i gränssnittsmaterialet

Prenumerera på ett RSS-flöde med ändringar >>

Nr. Beskrivning Tillsatt / Uppdaterat
6 Tillagt anvisningar på svenska för att använda WMS- och WFS-gränssnitt med QGIS-programmet. onsdag, maj 22, 2019 - 16:45
5 Tillagt nytt material 20.5.2019: Fjärrkarteringsprovytor onsdag, maj 22, 2019 - 16:45
4 18.12. uppdaterar vi rastermaterialets temabeskrivningarna för utvecklingsklass- och virkesvolym. tisdag, december 11, 2018 - 16:15
3 Långsamhet har observerats i WMS- och WFS-gränssnitten för öppen skoglig information. Problemet utreds. måndag, december 3, 2018 - 09:00
2 Servern för geografiska data uppdateras torsdagen den 15.11.2018, och detta kan medföra korta avbrott i tjänsten under dagens lopp. måndag, november 12, 2018 - 12:45
1 Det har förekommit problem med WFS-gränssnitten. Korrigeringar har görats i November, 2018. torsdag, juli 26, 2018 - 11:30

Skogsdatastandardens REST-gränssnitt

Via REST-gränssnittet kan du söka öppen skoglig information i ett format som följer skogsdatastandarden.

Anvisningar för att använda REST-gränssnitt (på finska, pdf).

WMS/WFS-gränssnitt

De geografiska gränssnitten följer WMS- och WFS-standard.

Anvisningar för att ta i bruk WFS-gränssnitt eller  WMS/WMTS-gränssnitt.

Material Adress
Allt material https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/ows?
Skogsdatafigurer https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/stand/ows?
Särskilt viktiga livsmiljöer https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/habitat/ows?
Rastermaterial https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/gridcell/ows?
Fjärrkarteringsprovytor https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/sampleplot/ows?
Anmälningar om användning av skog https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/forestusedeclaration/ows?

Objekt enligt viltskadelagen (105/2009)

Arbetsslag Geometri Adress
Ersättning för hjortdjursskador, värderingsbegäran figur https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/application_stand_06_16/ows?
Ersättning för hjortdjursskador, ersättningsbeslut figur https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/completiondeclaration_stand_06_16/ows?

Objekt enligt lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996)

Finansieringsansökningar

Arbetsslag Geometri Adress
Skogsförnyelse figur https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/application_stand_10_10/ows?
Vård av ungskog figur https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/application_stand_10_30/ows?
Miljöstöd figur https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/application_stand_10_91/ows?

Anmälan om verkställande

Arbetsslag Geometri Adress
Skogsförnyelse figur https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/completiondeclaration_stand_10_10/ows?
Vård av ungskog figur https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/completiondeclaration_stand_10_30/ows?
Miljöstöd figur https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/completiondeclaration_stand_10_91/ows?

Objekt enligt den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015)

Finansieringsansökningar

Arbetsslag Geometri Adress
Vård av ungskog figur https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/application_stand_11_30/ows?
Vitaliseringsgödsling figur https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/application_stand_11_50/ows?
Vård av torvmarksskog streck https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/application_line_11_60/ows?
Vård av torvmarksskog punkt https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/application_point_11_60/ows?
Byggande av skogsväg streck https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/application_line_11_70/ows?
Byggande av skogsväg punkt https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/application_point_11_70/ows?
Naturvård figur https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/application_stand_11_90/ows?
Miljöstöd figur https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/application_stand_11_91/ows?

Anmälan om verkställande

Arbetsslag Geometri Adress
Vård av ungskog figur https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/completiondeclaration_stand_11_30/ows?
Vitaliseringsgödsling figur https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/completiondeclaration_stand_11_50/ows?
Vård av torvmarksskog streck https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/completiondeclaration_line_11_60/ows?
Vård av torvmarksskog punkt https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/completiondeclaration_point_11_60/ows?
Byggande av skogsväg streck https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/completiondeclaration_line_11_70/ows?
Byggande av skogsväg punkt https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/completiondeclaration_point_11_70/ows?
Naturvård figur https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/completiondeclaration_stand_11_90/ows?
Miljöstöd figur https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/completiondeclaration_stand_11_91/ows?