Ge respons | Minskog.fi

Ge respons

Påverka tjänstens innehåll och utveckling! Berätta om dina önskemål för Skogscentralen, fråga om tjänsten MinSkog.fi eller skicka annan respons. Om ditt ärende gäller skogsdata, ange fastighetsbeteckningen, fastighetens namn och det figurnummer som använts i tjänsten MinSkog.fi.