Dataskydds- och kvalitetsbeskrivningar | Minskog.fi

Dataskydds- och kvalitetsbeskrivningar

Tjänsten MinSkog.fi är en del av Skogscentralens system för skoglig information. De uppgifter i datasystemet som gäller privata personer bildar ett personregister som kallas Finlands skogscentrals system för skoglig information, läs mer på Skogscentralens webbplats.

Meddelande - Behandling av personuppgifter

Vill du kontrollera vilka uppgifter om dig som finns i personregistret?

Var och en har rätt att kontrollera egna uppgifter som sparats i ett personregister. Du kan skicka ett fritt formulerat meddelande till Skogscentralen där du berättar att du vill veta vilka uppgifter om dig som finns i vårt personregister. Kontaktuppgifterna finns nedan.  

Finns det felaktiga uppgifter i personregistret?

Var och en har rätt att kräva att en felaktig uppgift i ett personregister rättas. Du kan skicka fritt formulerat meddelande till Skogscentralen där du ber att en viss felaktig uppgift i personregistret ska rättas. Kontaktuppgifterna finns nedan.

Du kan lämna en begäran om att få kontrollera uppgifterna eller att ett fel ska rättas

  • på Responsblanketten eller
  • per e-post: kirjaamo (at) metsakeskus.fi eller
  • per brev: Finlands skogscentral, Aleksanterinkatu 18 A, 15140 Lahtis.

Dataskydds- och kvalitetsbeskrivningar

    •    Dataskyddsbeskrivning för Finlands skogscentrals system för skoglig information - behandlingen och skyddet av informationen, informationskällorna och utlämnandet av information
    •    Kvalitetsbeskrivning av Finlands skogscentrals information om skogstillgångar - beskrivs metoderna för datainsamlingen och fastställs de allmänna kriterierna för kvaliteten på informationen