Börja använda aktörstjänsten

Ta aktörstjänsten i bruk

  1. Fyll i blanketten nedan
  2. Vi tar kontakt inom en vecka
  3. Du får anvisningar och material för att registrera dig i tjänsten.
  4. Efter jakande beslut kan du logga in i tjänsten med Katso-koderna

Ta Katso-tjänsten i bruk

  1. Ta reda på om ert företag redan har Katso-koder
  2. Om inte, grunda en huvudanvändare
  3. Huvudanvändaren lägger till MinSkog.fi som servicetjänst
  4. Huvudanvändaren skapar Katso-koder och utbildar andra i hur de används

Katso-tjänsten (yritys.tunnistus.fi)

Att logga in i Aktörstjänsten

Logga in i Aktörstjänsten med dina personliga Katso-koder som möjliggör stark autentisering på samma sätt som nätbankskoder. Den avgiftsfria Katso-tjänsten erbjuds av Befolkningsregistercentralen.

    •    Mer information om Katso-tjänsten (vero.fi)

Ta i bruk Katso-tjänsten

Katso-identifikation kan redan vara i bruk inom ditt företag. Om så inte är fallet bör företaget skapa en huvudanvändare som sedan lägger till Finlands skogscentrals MinSkog.fi bland servicetjänsterna.
    •    Att skapa en huvudanvändare (yritys.tunnistus.fi)
    •    Att ta i bruk servicetjänster (yritys.tunnistus.fi)

Personliga Katso-koder

Företagets Katso-huvudanvändare ger en användare tillstånd att använda MinSkog.fi med redan befintliga Katso-koder eller skapar nya koder för användare som inte har sådana.

•     att skapa en underkod (vero.fi)

MinSkog.fi-användare styrker sin egen kod med nätbankskoder eller genom att besöka något av Skatteförvaltningens kontor:

•    att certifiera Katso-underkoden till en Katso-kod. - Ställen för Katso-kundregistrering.

När användaren har bekräftat sin kod kan huvudanvändaren av företagets Katso-koder lägga till användarrättigheter åt personen i MinSkog.fi:

•    att bevilja auktorisering

Katso-tjänstens egen stödtjänst når du på nummer 029 497 005 eller per e-post på adressen katso(at)vero.fi. Frågor besvaras enligt de öppettider som gäller för Befolkningsregistercentralens telefontjänster.


Kundtjänsten hjälper dig

MinSkog.fi är enkel att använda och tjänsten vägleder dig i användningen. Du kan också fråga råd av Skogscentralens kundtjänst. Kundtjänsten hjälper dig vidare om din fråga kräver ytterligare utredning.

E-post: kundtjanst(at)skogscentralen.fi

Telefon: 029 432 407.Samtalet kostar normalt lokalnäts- eller mobilsamtalspris. Priset bestäms enligt ditt avtal med din mobiloperatör.
Kundtjänsten betjänar vardagar klockan 8-16.


Tjänsten produceras av Finlands skogscentral och finansieras av Jord- och skogsbruksministeriet.