Allmänt om öppen skoglig information | Minskog.fi

Allmänt om öppen skoglig information

Finlands skogscentral samlar in och distribuerar information om privatskogarna i Finland. Merparten av det material som Skogscentralen samlat in finns öppet tillgängligt i elektronisk form med stöd av skogsdatalagen (lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information). Skogscentralens material innehåller bland annat information om ståndort och bestånd, särskilt viktiga livsmiljöer och användningen av skogen.

Den öppet tillgängliga skogliga informationen finns i tre former: som karttjänster, som datapaket som bygger på geografiska data och som gränssnitt. Via karttjänsterna kan den fritt tillgängliga skogliga informationen granskas direkt i webbläsaren, utan att några ytterligare program behövs.

Geografiska datamaterial är datapaket som görs upp för förutbestämda områden och som kan laddas ner till den egna datorn och utnyttjas med hjälp av lämpliga program. Gränssnitt möjliggör att materialet kan användas via tekniskt användargränssnitt.

Inga person- eller kontaktuppgifter överlåts i samband med den skogliga information som distribueras öppet via webbplatsen MinSkog.fi. Om den som utnyttjar informationen kopplar samman öppen skoglig information med ägaruppgifter är den på den här partens ansvar att se till att de skyldigheter som finns kring skydd av personuppgifter följs. Läs mer om att följa förpliktelserna.

Det är möjligt att leverera skoglig information till Skogscentralen, som vi utnyttjar för att uppdatera eller komplettera våra data. Läs mer om att lämna in skoglig information i Ofta ställda frågor.

Skogscentralens öppna material offentliggörs med licensen Creative Commons Erkännande 4.0 (CC BY 4.0). Allt material under licensen kan användas fritt, under förutsättning att källan namnges.

Produktbeskrivning för öppen skoglig information (pdf).