Aktuellt i tjänsten | Minskog.fi

Aktuellt i tjänsten

3.2.2019

Upptäckta brister och störningar i tjänsten som utreds och rättas till

Anmälan om tjänst

Det går inte att göra anmälan om tjänst om man valt Övrig avverkning-Luckhuggning eller Övrig avverkning-Plockhuggning för en figur. Efter att du tryckt på knappen Meddela kommer ett meddelande om störningar i e-tjänsten. Störningen gäller både skogsägartjänsten och aktörstjänsten.

Chattbalken på utskrifterna

När man printar ut till exempel fastighetssidan eller fastighetskartan kommer chattbalken med på varje sida av utskriften, delvis ovanpå det andra innehållet.