Aktuellt i tjänsten | Minskog.fi

Aktuellt i tjänsten

15.8.2018

Upptäckta brister och störningar i tjänsten som utreds och rättas till

Förifyllnad av anmälan om verkställande

Förifyllnaden kan tills vidare inte användas i Anmälan om verkställande av Kemera-arbeten i aktörstjänsten.

Utskrivning av fastighetskartan

När en fastighetskarta skrivs ut stämmer skalmarkeringen och skalan på kartan inte överens.

Skogsägarens problem med att logga ut ur tjänsten

En skogsägare som loggar in i tjänsten för första gången lyckas inte alltid med att logga ut igen med knappen "Logga ut". När skogsägaren loggar in i tjänsten för andra gången är utloggningen inget problem. Problemet utreds tillsammans med Befolkningsregistercentralen, som tillhandahåller tjänsten Suomi.fi-identifikation.

  • Obs: En session i tjänsten MinSkog.fi stängs automatiskt när det gått två timmar efter att den senast användes aktivt.