Aktuellt i tjänsten

11.7.2018

Upptäckta brister och störningar i tjänsten som utreds och rättas till

Förifyllnad av anmälan om verkställande

Förifyllnaden kan tills vidare inte användas i Anmälan om verkställande av Kemera-arbeten i aktörstjänsten.

Utskrivning av fastighetskartan

När en fastighetskarta skrivs ut stämmer skalmarkeringen och skalan på kartan inte överens.

Kalendrar i anslutning till blanketter

Kalendrar på vissa anmälningar och formulär i tjänsten syns på svenska eller engelska, t.ex. på finansieringsansökningsblanketten och vakttjänsten i aktörstjänsten.

Skogsägarens problem med att logga ut ur tjänsten

En skogsägare som loggar in i tjänsten för första gången lyckas inte alltid med att logga ut igen med knappen "Logga ut". När skogsägaren loggar in i tjänsten för andra gången är utloggningen inget problem. Problemet utreds tillsammans med Befolkningsregistercentralen, som tillhandahåller tjänsten Suomi.fi-identifikation.

  • Obs: En session i tjänsten MinSkog.fi stängs automatiskt när det gått två timmar efter att den senast användes aktivt.

 

Strömningsmodellerna för ytvatten syns inte

Strömningsmodellsmaterialet för ytvatten kan inte just nu ses på skogsfastighetens karta i MinSkog.fi. Orsaken är flytten av Lantmäteriverkets källmaterial till en annan miljö.  Strömningsmodellskartorna kan du också bekanta dig med på Skogscentralens webbsida (på finska).