Aktuellt i tjänsten

10.1.2017

Upptäckta brister i tjänsten som utreds och rättas till

Aktörens genvägslänk

Genvägslänken som en aktör skickar till en skogsägarkund borde styra kunden direkt till den sida där man ger den aktuella aktören samtycken. Sidan borde öppnas genast efter att kunden har loggat in i tjänsten. För närvarande styrs kunderna till den egna ingångssidan i tjänsten, inte till sidan där man kan ge samtycken.

  • Obs: Skogsägaren kan ge samtycken i tjänsten på eget initiativ genom att gå till sidan: Ärenden - Utlämnande av skogsdata, och välja Ändra samtyckena.

Kartorna i aktörstjänsten 

Brister har upptäckts i funktionerna "Visa på kartan" i aktörstjänsten.

  • Det händer till exempel att skogsfastigheter eller anmälningar om arbetsobjekt inte placeras ut korrekt på kartorna.
  • En aktör får inte heller varje gång upp kartorna som hör till en enskild anmälan om ett arbetsobjekt.

Min karta i skogsägartjänsten

En skogsägare ska till sin egen karta kunna hämta fram till exempel alla figurer som innehåller vårdarbeten eller avverkningar. För närvarande fungerar kartan inte så.

Skogsägarens problem med att logga ut ur tjänsten

Det går inte alltid att logga ut ur tjänsten med knappen "Logga ut". Problemet håller på att utredas tillsammans med Befolkningsregistercentralen, som tillhandahåller tjänsten Suomi.fi-identifikation.

  • Obs: En session i tjänsten MinSkog.fi stängs automatiskt när det gått en timme efter att den senast användes aktivt.

 

30.11.2017

Strömningsmodellerna för ytvatten syns inte

Strömningsmodellsmaterialet för ytvatten kan inte just nu ses på skogsfastighetens karta i MinSkog.fi. Orsaken är flytten av Lantmäteriverkets källmaterial till en annan miljö.  Strömningsmodellskartorna kan du också bekanta dig med på Skogscentralens webbsida (på finska).