Aktuellt i tjänsten | Minskog.fi

Aktuellt i tjänsten

9.10.2018

Upptäckta brister och störningar i tjänsten som utreds och rättas till

Sammandraget på sidan Skogsfastigheter i aktörstjänsten

När man väljer fastigheter på Skogsfastigheter-sidan i aktörstjänsten och sedan klickar på Visa ett sammandrag av valda fastigheter, visas avverkningar och skötselarbeten, men på punkten för naturobjekt kommer texten "Funktionen misslyckades". Vi arbetar med att lösa problemet. Felet hindrar inte användningen av tjänsten.

Utskrivning av fastighetskartan

När en fastighetskarta skrivs ut stämmer skalmarkeringen och skalan på kartan inte överens.