Rajapinnat | Metsään.fi

Rajapinnat

ANNA PALAUTETTA

Joko käytät avointa metsätietoa?  Kerro meille käyttökokemuksistasi, jotta osaamme kehittää palvelua.

Vastaa kyselyyn avoimesta metsätiedosta.

Avointa metsätietoa on mahdollista käyttää rajapinnan eli teknisen käyttöyhteyden kautta. Rajapintojen hyödyntäminen edellyttää rajapintaa tukevaa ohjelmistoa, joka voi olla esimerkiksi paikkatieto-ohjelmisto tai selainsovellus. Lue lisää avoimen metsätiedon tietotuotekuvauksesta (pdf). 

Metsäkeskuksen rajapinnat käyttävät kahta eri tekniikkaa. Kaikkia aineistoja on mahdollista tarkastella WMS- ja WFS-paikkatietorajapintojen kautta. Metsävarakuvioilla on lisäksi käytössä aineiston lataamiseen tarkoitettu REST-rajapinta, joka palauttaa tietoa metsätietostandardin mukaisena XML-sanomana. Myöhemmin vastaava REST-rajapinta toteutetaan myös hila-aineistolle.

Kuviomuotoisten tietojen osalta käytettävä metsätietostandardin tietomalli ja koodisto on kuvattu metsätietostandardoinnin sivuilta löytyvässä sanomakuvauksessa. WMS- ja WFS-rajapinnoissa käytetään metsätietostandardin tietokantamallin kanssa yhteneviä kenttänimiä ja koodistoja, mutta tietosisältöä on yksinkertaistettu kattamaan ainoastaan keskeisimmät tunnukset. Kaikki tiedot sisältävä relaatiomuotoinen metsävaratieto on saatavilla REST-rajapinnan kautta metsätietostandardin mukaisena XML-sanomana.

Hila-aineiston, metsänkäyttöilmoitusten ja Kemera-aineiston osalta standardointityö on vielä kesken. Näiden aineistojen osalta käytetään paikkatietoaineistojen tietomallia. Tietomallin kuvaus ja koodistot löytyvät paikkatietoaineistojen sivuilta.

Rajapinta-aineistoissa huomioitavaa

Tilaa RSS-syöte alla olevista muutosilmoituksista >>

Nro Kuvaus Lisätty / Päivitetty
11 Taustaohjelmien päivityksen vuoksi avoimen metsätiedon päivittymisessä katkoksia 21.8. klo 12 - 31.8. klo 12. Rajapinnat ovat muuten käytettävissä. Rajapinnoissa tapahtuu 31.8. latvusmallin osalta seuraavat muutokset: 1. CHM_uusin taso nimetään uudelleen nimellä CHM_newest. 2. CHM tyylitiedostot nimetään uudelleen siten, että alaviivat korvataan välilyönneillä kuten muissakin tyyleissä. 3. CHM tyyli ”CHM basic style 2” jossa maksimi luokitus päättyy 25m, otetaan käyttöön kaikilla CHM-tasoilla vaihtoehtoisena tyylinä. Maanantai, elokuu 17, 2020 - 10:00
10 WMS-rajapinnoille on lisätty latvusmallit, englanniksi Canopy Height Model (CHM). Aineisto sisältää 12 kpl vuosittaisia tasoja (vuodet 2008-2019). Lisäksi on taso "Latvusmalli uusin", johon vuosittaiset tasot on koottu yhteen siten, että uusin saatavilla oleva tieto näkyy yhdessä tasossa. Torstai, toukokuu 28, 2020 - 14:15
9 Kemera aineiston WMS- ja WFS-tasoon application_line_11_70 on lisätty kenttä ”estimatedenddate” (= hankkeen arvioitu päättymisaika). Maanantai, maaliskuu 9, 2020 - 14:00
8 Tiistaina 21.1.2020 klo 15-18 ja tiistaina 4.2.2020 klo 15-18 testaamme palvelun suorituskykyä, mikä aiheuttaa testausaikana epävakautta palvelujen saatavuudessa. Testausten avulla arvioimme onko palvelun suorituskyky riittävä käyttömääriin verrattuna. Tiistai, tammikuu 14, 2020 - 15:15
7 Keskiviikkona 20.11.2019 rajapintojen kautta tapahtuvissa latauksissa on käyttökatko. Arvioimme katkon kestävän klo 9–14. Katkon aiheuttaa geoservereiden päivitys. Perjantai, marraskuu 8, 2019 - 10:45
6 Lisätty uutta aineistoa 20.5.2019: Kaukokartoituskoealat. Maanantai, toukokuu 20, 2019 - 15:45
5 Lisätty ohjeet kuinka käyttää WMS- ja WFS-rajapintoja QGIS-ohjelmalla. Torstai, helmikuu 28, 2019 - 14:15
4 18.12. muutetaan hila-aineistoon liittyviä kuvaustapoja kehitysluokka- ja tilavuusteemojen osalta. Tiistai, joulukuu 11, 2018 - 15:15
3 Avoimen metsätiedon WMS- ja WFS-rajapinnoissa havaittu hitautta. Ongelmaa selvitetään. Maanantai, joulukuu 3, 2018 - 08:30
2 Torstaina 15.11.2018 päivitetään paikkatietopalvelinta, mikä saattaa aiheuttaa päivän aikana lyhyitä käyttökatkoja. Maanantai, marraskuu 12, 2018 - 09:45
1 WFS-rajapinnoissa on havaittu ongelmia. Korjattu marraskuussa 2018. Torstai, heinäkuu 26, 2018 - 11:30

 

Metsätietostandardin REST-rajapinnat:

REST-rajapinnan kautta avointa metsätietoa voi hakea metsätietostandardin mukaisessa muodossa.

Ohjeita REST-rajapinnan käyttöön (pdf).
 

WMS/WFS-rajapinnat:

Paikkatietorajapinnat noudattavat WMS- ja WFS-standardeja.

Ohjeita WMS-rajapinnan käyttöön (pdf).  

Ohjeita WFS-rajapinnan käyttöön (pdf).

WFS-stand-habitat-koodisto (xlsx).  |  WFS-stand-habitat-tietokantakaavio (pdf).

Aineisto Osoite
Kaikki aineistot https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/ows?
Metsävarakuviot https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/stand/ows?
Erityisen tärkeät elinympäristöt https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/habitat/ows?
Hila-aineisto https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/gridcell/ows?
Kaukokartoituskoealat

https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/sampleplot/ows?

Metsänkäyttöilmoitukset https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/forestusedeclaration/ows?

Latvusmallikohteet:

Aineisto Geometria  Osoite
Latvusmalli 2008 Hila (1m x 1m) https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/CHM_2008/ows?
Latvusmalli 2009 Hila (1m x 1m) https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/CHM_2009/ows?
Latvusmalli 2010 Hila (1m x 1m) https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/CHM_2010/ows?
Latvusmalli 2011 Hila (1m x 1m) https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/CHM_2011/ows?
Latvusmalli 2012 Hila (1m x 1m) https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/CHM_2012/ows?
Latvusmalli 2013 Hila (1m x 1m) https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/CHM_2013/ows?
Latvusmalli 2014 Hila (1m x 1m) https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/CHM_2014/ows?
Latvusmalli 2015 Hila (1m x 1m) https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/CHM_2015/ows?
Latvusmalli 2016 Hila (1m x 1m) https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/CHM_2016/ows?
Latvusmalli 2017 Hila (1m x 1m) https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/CHM_2017/ows?
Latvusmalli 2018 Hila (1m x 1m) https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/CHM_2018/ows?
Latvusmalli 2019 Hila (1m x 1m) https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/CHM_2019/ows?
Latvusmalli, uusin Hila (1m x 1m) https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/CHM_newest/ows?

Riistavahinkolain (105/2009) kohteet:

Työlaji Geometria  Osoite
Hirvieläinvahinkokorvaukset, arviointipyyntö kuvio https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/application_stand_06_16/ows?
Hirvieläinvahinkokorvaukset, korvauspäätös kuvio https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/completiondeclaration_stand_06_16/ows?

 

Kestävän metsätalouden rahoituslain (1094/1996) kohteet:

Rahoitushakemukset

Työlaji Geometria  Osoite
Metsänuudistaminen kuvio https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/application_stand_10_10/ows?
Nuoren metsän hoito kuvio https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/application_stand_10_30/ows?
Ympäristötuki kuvio https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/application_stand_10_91/ows?

Toteutusilmoitukset

Työlaji Geometria  Osoite
Metsänuudistaminen kuvio https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/completiondeclaration_stand_10_10/ows?
Nuoren metsän hoito kuvio https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/completiondeclaration_stand_10_30/ows?
Ympäristötuki kuvio https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/completiondeclaration_stand_10_91/ows?

 

Kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (34/2015) kohteet:

Rahoitushakemukset

Työlaji Geometria  Osoite
Nuoren metsän hoito kuvio https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/application_stand_11_30/ows?
Terveyslannoitus kuvio https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/application_stand_11_50/ows?
Suometsänhoito viiva https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/application_line_11_60/ows?
Suometsänhoito piste https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/application_point_11_60/ows?
Metsätien tekeminen viiva https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/application_line_11_70/ows?
Metsätien tekeminen piste https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/application_point_11_70/ows?
Luonnonhoito kuvio https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/application_stand_11_90/ows?
Ympäristötuki kuvio https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/application_stand_11_91/ows?

Toteutusilmoitukset

Työlaji Geometria  Osoite
Nuoren metsän hoito kuvio https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/completiondeclaration_stand_11_30/ows?
Terveyslannoitus kuvio https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/completiondeclaration_stand_11_50/ows?
Suometsänhoito viiva https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/completiondeclaration_line_11_60/ows?
Suometsänhoito piste https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/completiondeclaration_point_11_60/ows?
Metsätien tekeminen viiva https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/completiondeclaration_line_11_70/ows?
Metsätien tekeminen piste https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/completiondeclaration_point_11_70/ows?
Luonnonhoito kuvio https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/completiondeclaration_stand_11_90/ows?
Ympäristötuki kuvio https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/completiondeclaration_stand_11_91/ows?