Rajapinnat | Metsään.fi

Rajapinnat

Avointa metsätietoa on mahdollista käyttää rajapinnan eli teknisen käyttöyhteyden kautta. Rajapintojen hyödyntäminen edellyttää rajapintaa tukevaa ohjelmistoa, joka voi olla esimerkiksi paikkatieto-ohjelmisto tai selainsovellus. Lue lisää avoimen metsätiedon tietotuotekuvauksesta (pdf). 

Metsäkeskuksen rajapinnat käyttävät kahta eri tekniikkaa. Kaikkia aineistoja on mahdollista tarkastella WMS- ja WFS-paikkatietorajapintojen kautta. Metsävarakuvioilla on lisäksi käytössä aineiston lataamiseen tarkoitettu REST-rajapinta, joka palauttaa tietoa metsätietostandardin mukaisena XML-sanomana. Myöhemmin vastaava REST-rajapinta toteutetaan myös hila-aineistolle.

Kuviomuotoisten tietojen osalta käytettävä metsätietostandardin tietomalli ja koodisto on kuvattu metsätietostandardoinnin sivuilta löytyvässä sanomakuvauksessa. WMS- ja WFS-rajapinnoissa käytetään metsätietostandardin tietokantamallin kanssa yhteneviä kenttänimiä ja koodistoja, mutta tietosisältöä on yksinkertaistettu kattamaan ainoastaan keskeisimmät tunnukset. Kaikki tiedot sisältävä relaatiomuotoinen metsävaratieto on saatavilla REST-rajapinnan kautta metsätietostandardin mukaisena XML-sanomana.

Hila-aineiston, metsänkäyttöilmoitusten ja Kemera-aineiston osalta standardointityö on vielä kesken. Näiden aineistojen osalta käytetään paikkatietoaineistojen tietomallia. Tietomallin kuvaus ja koodistot löytyvät paikkatietoaineistojen sivuilta.

Rajapinta-aineistoissa huomioitavaa

Tilaa RSS-syöte alla olevista muutosilmoituksista >>

Nro Kuvaus Lisätty / Päivitetty
6 Lisätty uutta aineistoa 20.5.2019: Kaukokartoituskoealat. Maanantai, toukokuu 20, 2019 - 15:45
5 Lisätty ohjeet kuinka käyttää WMS- ja WFS-rajapintoja QGIS-ohjelmalla. Torstai, helmikuu 28, 2019 - 14:15
4 18.12. muutetaan hila-aineistoon liittyviä kuvaustapoja kehitysluokka- ja tilavuusteemojen osalta. Tiistai, joulukuu 11, 2018 - 15:15
3 Avoimen metsätiedon WMS- ja WFS-rajapinnoissa havaittu hitautta. Ongelmaa selvitetään. Maanantai, joulukuu 3, 2018 - 08:30
2 Torstaina 15.11.2018 päivitetään paikkatietopalvelinta, mikä saattaa aiheuttaa päivän aikana lyhyitä käyttökatkoja. Maanantai, marraskuu 12, 2018 - 09:45
1 WFS-rajapinnoissa on havaittu ongelmia. Korjattu marraskuussa 2018. Torstai, heinäkuu 26, 2018 - 11:30

 

Metsätietostandardin REST-rajapinnat:

REST-rajapinnan kautta avointa metsätietoa voi hakea metsätietostandardin mukaisessa muodossa.

Ohjeita REST-rajapinnan käyttöön (pdf).
 

WMS/WFS-rajapinnat:

Paikkatietorajapinnat noudattavat WMS- ja WFS-standardeja.

Ohjeita WMS-rajapinnan käyttöön (pdf).  

Ohjeita WFS-rajapinnan käyttöön (pdf).

WFS-stand-habitat-koodisto (xlsx).  |  WFS-stand-habitat-tietokantakaavio (pdf).

Aineisto Osoite
Kaikki aineistot https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/ows?
Metsävarakuviot https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/stand/ows?
Erityisen tärkeät elinympäristöt https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/habitat/ows?
Hila-aineisto https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/gridcell/ows?
Kaukokartoituskoealat

https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/sampleplot/ows?

Metsänkäyttöilmoitukset https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/forestusedeclaration/ows?

 

Riistavahinkolain (105/2009) kohteet:

Työlaji Geometria  Osoite
Hirvieläinvahinkokorvaukset, arviointipyyntö kuvio https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/application_stand_06_16/ows?
Hirvieläinvahinkokorvaukset, korvauspäätös kuvio https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/completiondeclaration_stand_06_16/ows?

 

Kestävän metsätalouden rahoituslain (1094/1996) kohteet:

Rahoitushakemukset

Työlaji Geometria  Osoite
Metsänuudistaminen kuvio https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/application_stand_10_10/ows?
Nuoren metsän hoito kuvio https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/application_stand_10_30/ows?
Ympäristötuki kuvio https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/application_stand_10_91/ows?

Toteutusilmoitukset

Työlaji Geometria  Osoite
Metsänuudistaminen kuvio https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/completiondeclaration_stand_10_10/ows?
Nuoren metsän hoito kuvio https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/completiondeclaration_stand_10_30/ows?
Ympäristötuki kuvio https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/completiondeclaration_stand_10_91/ows?

 

Kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (34/2015) kohteet:

Rahoitushakemukset

Työlaji Geometria  Osoite
Nuoren metsän hoito kuvio https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/application_stand_11_30/ows?
Terveyslannoitus kuvio https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/application_stand_11_50/ows?
Suometsänhoito viiva https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/application_line_11_60/ows?
Suometsänhoito piste https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/application_point_11_60/ows?
Metsätien tekeminen viiva https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/application_line_11_70/ows?
Metsätien tekeminen piste https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/application_point_11_70/ows?
Luonnonhoito kuvio https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/application_stand_11_90/ows?
Ympäristötuki kuvio https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/application_stand_11_91/ows?

Toteutusilmoitukset

Työlaji Geometria  Osoite
Nuoren metsän hoito kuvio https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/completiondeclaration_stand_11_30/ows?
Terveyslannoitus kuvio https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/completiondeclaration_stand_11_50/ows?
Suometsänhoito viiva https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/completiondeclaration_line_11_60/ows?
Suometsänhoito piste https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/completiondeclaration_point_11_60/ows?
Metsätien tekeminen viiva https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/completiondeclaration_line_11_70/ows?
Metsätien tekeminen piste https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/completiondeclaration_point_11_70/ows?
Luonnonhoito kuvio https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/completiondeclaration_stand_11_90/ows?
Ympäristötuki kuvio https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/completiondeclaration_stand_11_91/ows?