Metsätietosi palvelussa | Metsään.fi

Metsätietosi palvelussa

MONIPUOLISESTI METSÄ- JA LUONTOTIETOA

  • Kokonaiskuva metsäsi puustosta, hoitokohteista, hakkuumahdollisuuksista
  • Tilallasi olevat arvokkaat luontokohteet
  • Havainnot uhanalaisista lajeista, liito-oravista ja muinaisjäännöksistä
  • Pohjavesialueet, luonnonsuojelualueet
  • Metsänkäyttöilmoitukset, Kemera ja muu asiointi
  • Kartat ja ilmakuvat

Tiedot pysyvät ajantasalla

  • Lisäämme vuosittain kasvun puustotietoihin
  • Päivitämme tietoja metsänkäyttöilmoitusten ja rahoitushakemusten perusteella
  • Metsänomistajat ja toimijat voivat ilmoittaa tehdyt metsänhoitotyöt palvelun kautta

Suurin osa yksityismetsistä on jo palvelussa

Metsäkeskus tuottaa valtion rahoituksella perustiedot metsästäsi helpottamaan metsäasioidesi hoitoa. Saat tiedot maksutta käyttöösi kirjautumalla Metsään.fi-palveluun henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksillasi, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla.

Mitä kaikkea tietoa palvelussa on?

Metsään.fi-palvelussa on tiedot omistamistasi metsätiloista ja perustiedot puustosta metsikkökuvioittain. Lisäksi näet ehdotukset tarpeellisista metsänhoito- ja hakkuutöistä sekä tilalla olevat mahdolliset luontokohteet.

Monipuoliset kartta-aineistot

Voit valita, mitä tietoja haluat tarkastella maasto- tai ilmakuvakartalla. Hoito-, hakkuu- ja luontokohteiden lisäksi voit tällä hetkellä tarkastella myrsky- tai hyönteistuhokohteita, pintavesien virtausmalleja tai metsävaratiedon saatavuustietoja. Näet myös kuuluuko tilasi pohjavesi- tai luonnonsuojelualueeseen tai onko tilalla havaintoja muinaisjäännöksistä, liito-oravan pesimäpaikoista tai muista uhanalaisista lajeista.

Metsään.fi-palvelu kokoaa vaiheittain eri julkishallinnon organisaatioiden metsä-, luonto- ja ympäristötietoa samaan karttanäkymään. Tulevaisuudessa voit nähdä kaikki metsääsi koskevat tiedot kätevästi yhdestä paikasta.

Toimenpide-ehdotukset metsänhoito- ja hakkuutöistä

Näet kuviokohtaiset ehdotukset seuraavien viiden vuoden hoito- ja hakkuutöistä ja suosituksen niiden toteutusvuodesta. Toimenpide-ehdotukset kannattaa tarkistaa maastossa aina ennen töiden aloitusta.

Toimenpiteitä suunnitellessasi sinun kannattaa miettiä, mikä on sinulle tärkeää omassa metsässäsi. Omien tavoitteiden mukaista metsänhoidon ja -talouden suunnittelua varten voit teettää metsätilalle metsäsuunnitelman metsäalan ammattilaisella. Metsäsuunnitelman tekoa helpottavat ja nopeuttavat Metsään.fi-palvelussa jo olevat perustiedot.

Omat yhteys- ja asiointitietosi

Metsään.fi-palveluun tallentamasi yhteystiedot päivittyvät aina myös Metsäkeskuksen asiakastietojärjestelmään.

Näet palvelussa sen kautta tekemäsi metsänkäyttöilmoitukset, Kemera-hakemukset ja -toteutusilmoitukset, palvelu- ja työkohdeilmoitukset sekä antamasi suostumukset.

Palvelun asiointiominaisuuksia Metsäkeskukseen päin kehitetään jatkuvasti. Tulevaisuudessa näet palvelusta päätökset ja laajemmin tietoa asiakashistoriastasi.

Miten metsätiedot on kerätty?

Palvelussa olevat tiedot perustuvat jo pääosin kaukokartoitustietoon. Metsäkeskus aloitti vuonna 2010 keräämään metsävaratietoa  kaukokartoitusmenetelmällä. Osa palvelussa olevista tiedoista perustuu vanhempaan, maastotyönä kerättyyn ja ajantasaistettuun metsäsuunnittelutietoon. Samalla metsätilalla voi siten olla eri lähteistä kerättyä metsätietoa. Kuviotiedoista näet mistä kunkin kuvion tieto on peräisin.

Miten tarkkaa metsätieto on?

Kaukokartoituksella kerätty tieto on tarkkaa varttuneemman puuston koon ja määrän osalta, mutta puuston ikä on epätarkempi. Puuston kokonaistilavuus on tiedoista tarkin. Pääpuulaji on yleensä hyvin arvioitu, mutta virheitä esiintyy puulajisuhteissa ja etenkin sivupuulajien osalta. Kaukokartoituksella ei saada hyvää tietoa taimikoista ja niitä täsmennetään mahdollisuuksien mukaan maastossa. Lisäksi haasteellisia kohteita ovat metsät, joiden puusto on epätasaista  tai muuten alueen tyypillisestä metsästä poikkeavaa. 

Kaukokartoitusmenetelmän tarkkuus on parantunut ja paranee edelleen teknologian kehittyessä. Kaukokartoituksessa hyödynnetään lentokoneesta tehtävää laserkeilausta ja ilmakuvausta. Lisäksi metsistä mitataan edustava otos tarkkoja maastokoealoja. Näiden tietojen avulla tuotetaan tilastolliset laskentamallit, joilla tehdään koko alueen puustotulkinta.

Lue lisää metsätiedon keruusta, ajantasaistuksesta ja laadusta Metsäkeskuksen verkkosivuilta.

Palvelun tuottaa Suomen metsäkeskus ja rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.