Tällä sivulla näet uusimmat tapahtumat Metsään.fi-palvelun kehitystyössä ja asiakaspalvelussa. Sivulla myös kerrotaan Metsään.fi-palvelun käyttäjille tuoreimmat viestit heitä koskevista muista palveluista ja kampanjoista.

Metsään.fi-palveluun lisättiin tietoa muinaisjäännöksistä ja uhanalaisista lajeista

Suomen metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelussa on nyt entistä monipuolisempaa luonto- ja ympäristötietoa. Palvelussa voi nähdä, jos metsätilalla on havaittu muinaisjäännöksiä, liito-oravien pesimäpaikkoja tai muita uhanalaisia lajeja. Palveluun on päivitetty tietoa myös luonnonsuojelu- ja pohjavesialueista. Lisäksi palvelussa voi seurata siellä tehtyjen Kemera-hakemusten ja toteutusilmoitusten käsittelyn tilaa.

28.6.2017

METSÄNOMISTAJAT JA TOIMIJAT VOIVAT TEHDÄ KEMERA-TOTEUTUSILMOITUKSIA METSÄÄN.FI-PALVELUSSA

Syyskuussa 2016 palveluun on lisätty mahdollisuus tehdä sähköisesti Kemera-toteutusilmoitus taimikon varhaishoidon sekä nuoren metsän hoidon töistä. Kun ilmoitus tehdään palvelun kautta, valitaan ensin metsikkökuvio tai piirretään itse kartalle alue, joka on hoidettu. Lisäksi valitaan oikea työlaji ja täytetään pyydetyt lisätiedot. Ilmoituksen tekoa varten tarvitaan myös Metsäkeskukselta saatu rahoituspäätöksen asianumero.

Toimijapalvelussa näkyvät nyt myös ne tilat, joilla ei ole metsävaratietoja

Kesäkuun 2016 ohjelmapäivityksen jälkeen toimijoilla näkyvät nyt myös nekin tilat, joihin metsänomistaja on antanut suostumuksensa ja joilla ei kuitenkaan vielä ole metsävaratietoja. Ainoastaan raja-aineistot sisältäviä tiloja metsänomistajat ovat päässeet katsomaan keväästä 2015 lähtien. Nyt nämä tilat näkyvät myös toimijalla, mikäli metsänomistaja on antanut siihen suostumuksensa.

Tiloilta on saatavilla omistajatiedot ja kiinteistörajoja pääsee katsomaan kartalla. Myös suurennetun kartan mittaus- ja tulostustoiminnallisuudet ovat käytössä näillä tiloilla.

Metsänomistajat voivat laatia kemera-hakemuksia Metsään.fi-palvelussa

Sähköinen asiointi Metsään.fi-palvelun kautta etenee. 2016 Huhtikuun lopulta lähtien metsänomistajat voivat lähettää Kemera-hakemuksia taimikon varhaishoidosta ja nuoren metsän hoidosta. Hakemuksen voi lähettää niiltä metsätiloilta, joilta palvelusta löytyy vähintään yhdeltä alueelta metsä- tai luontotietoja. Mikäli metsävaratiedot eivät vastaa aiottua työtä, käyttäjä voi piirtää itse hakemukselle tulevat kuviot. Lähetetty hakemus löytyy heti palvelusta ja työt voi aloittaa. Myöhemmin palveluun tulee myös taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoitotöiden toteutusilmoitusten laadinta.

Metsätalouden veroilmoituksen muistiinpanot, muistio ja lisäyksiä luontokohteisiin

Metsänomistaja voi tehdä metsäverotukseen liittyviä muistiinpanoja Metsään.fi-palvelussa. Vuosittaiset tulot, menot ja matkakulut on tallennettavissa omiin tietoihin ja ne voi siirtää esimerkiksi taulukkolaskentaohjelmaan. Metsänomistaja voi verotuksen kirjanpidon lisäksi tallentaa myös muita yleisiä muistiinpanoja Muistioon. Metsään.fi-palvelusta ei voi lähettää veroilmoituksia. Yksinkertaiset muistiinpanot ovat askel kohti veroilmoituksen sähköistä lähettämistä Metsään.fi-palvelusta.

Metsään.fi-palvelusta löytyvät nyt ympäristötukikohteet ja suojeluehdotukset lakisääteisten ja suositusten mukaisten luontokohteiden lisäksi. Ympäristötukikohteet eivät ole kuitenkaan vielä kattavasti palvelussa, vaan päivitämme tiedot vuoden 2016 aikana. Palvelussa näkyvät suojeluehdotukset ovat METSO-ohjelmaan soveltuvia kohteita. Lisätietoja METSO-ohjelmasta löytyy Metsonpolku -linkistä.

Toimijapalvelun vahtipalvelua on yksinkertaistettu. Vahtipalvelusta on poistettu yksityiskohtaiset hakkuu- ja hoitotöiden valinnat. Tarkempi työkohteiden haku suositellaan tekemään Metsään.fi-palvelussa. Kehitämme jatkossa työkohdehakua palvelemaan toimijoiden tarpeita entistä paremmin.

METSÄÄN.FI-TOIMIJAPALVELUSSA OIKOTIE SUOSTUMUSTEN ANTOON -LINKKI

Metsään.fi-toimijapalvelusta löytyy nyt Oikotie suostumusten antoon -linkki. Palveluntarjoajat voivat antaa linkin asiakkailleen, kun haluavat heidän metsätietonsa käyttöönsä. Oikotielinkki on helppo jakaa kotisivuilla, lähettää sähköpostilla asiakkaille ja tallentaa omalle koneelle muistiin. Oikotielinkin yhteydessä suosittelemme käyttämään Metsään.fi-palvelun logoa, joka löytyy kotisivuiltamme www.metsakeskus.fi/logot.

Oikotielinkin kautta metsänomistaja kirjautuu omilla tunnuksillaan Metsään.fi-palveluun. Omien tietojen ja kiinteistöjen tarkastuksen jälkeen pääsee hän antamaan suostumuksia linkin antaneelle palveluntarjoajalle. Suostumuksien antamisen jälkeen voi metsänomistaja jatkaa Metsään.fi-palvelun käyttöä joko siirtymällä Metsään.fi-palvelussa omalle etusivulle tai jatkaa suostumuksien antamista myös muille toimijoille. Palveluntarjoaja pääsee luomaan oman yrityskohtaisen oikotielinkin Asiointi-osiossa. Oikotielinkkiin voi määrittää myös paluulinkin eli osoitteen, jonne metsänomistaja palaa suostumusten antamisen jälkeen.

Lokakuun päivityksessä lisäsimme Metsään.fi-palveluun myös uuden version metsätietostandardin mukaisesta xml-tiedostosta. Palvelusta voi nyt ladata version 1.6 mukaisen xml-tiedoston. Käytössä ovat edelleen myös versiot 1.4 ja 1.5.

METSÄTILAKARTASTA KATTAVAMPI JA MONIPUOLISEMPI

Metsään.fi-palveluun tuli toukokuussa lisää karttaominaisuuksia. Metsäomistajat pääsevät nyt katsomaan metsätilakartalta niitäkin tilojaan, joilta ei ole kerättyä metsävaratietoa. Näiltä tiloilta näytetään kartalla kiinteistön rajat. Jos raja-aineisto puuttuu, tilan nimi näkyy mustalla eikä sitä pysty avaamaan kartalle.

Metsätilan kartan saa suurennettua nyt koko näytölle. Suurennetulla kartalla voi mitata etäisyyksiä ja pinta-alaa sekä selvittää koordinaattitietoa. Kartalla pystyy muuttamaan mittakaavaa ja vaihtamaan ilmakuvan pohjakartaksi. Myös kartan tulostaminen onnistuu A4 ja A3 kokoihin. Suurempi kartta on käytössä metsäomistajilla ja toimijoilla. Kartan ominaisuuksia kehitetään asiakkailta tulevien toiveiden pohjalta.

METSÄÄN.FI MUUTTUI METSÄNOMISTAJILLE MAKSUTTOMAKSI

Metsään.fi-palvelu muuttui maksuttomaksi yksityisille metsänomistajille 1.3.2015 alkaen. Metsäalan toimijoiden maksuihin muutos ei vaikuta.

Palvelun käyttömaksuja palautetaan maa- ja metsätalousministeriön ohjeistuksen mukaisesti:

  • Kolmen vuoden sopimus ja tilaus alkanut 1.1.-31.8.2014 (maksettu 120 euroa), palautetaan 80 euroa.

  • Kaikista 1.9.2014 jälkeen alkaneista tilauksista palautetaan niistä maksetut summat kokonaisuudessaan vähennettynä 10 eurolla.

Metsäkeskus on ottanut yhteyttä metsänomistajiin maksujen palautuksista. Jos sinulla on kysyttävää maksujen palauttamisesta, ota yhteyttä Metsäkeskuksen asiakastukeen.

Palveluilmoitukset ja vahtipalvelu

Marraskuusta 2014 lähtien metsänomistajat ovat voineet julkaista Metsään.fi-palvelussa palveluilmoituksen, jos he tarvitsevat apua metsäsuunnitelmiin ja tila-arvioihin, luonnonhoidon suunnitteluun, metsätiepalveluihin sekä yleiseen neuvontaan ja konsultointiin liittyvissä asioissa. Ilmoituksen voi julkaista kaikille metsätilojen sijaintikuntien toimijoille tai rajata sen näkymään vain tietyille toimijoille. Toimijat etsivät palveluilmoituksia hakukoneen avulla.

Metsänomistaja voi asettaa vahtipalvelun muistuttamaan sähköpostitse vanhenevista työkohde- ja palveluilmoituksista. Toimija voi vahtipalvelun avulla tilata muistutuksen uusista, metsänomistajan muokkamista ja vanhenevista työkohde- ja palveluilmoituksista sekä suostumuksista suoraan omaan sähköpostiinsa!

Työkohdeilmoitukset

Syyskuussa 2014 Metsään.fi-palvelussa julkaistiin metsänomistajille mahdollisuus etsiä töille tekijää sähköisen lomakkeen avulla. Metsänomistaja voi julkaista työkohdeilmoituksen kaikille metsätilan sijaintikunnan toimijoille tai rajata näkyvyyden haluamilleen toimijoille.

Toimijat voivat etsiä kohteita monipuolisen hakukoneen avulla.

Metsänkäyttöilmoitukset palvelussa

Metsänomistaja ja toimija voivat lähettää metsänkäyttöilmoituksia Metsään.fi-palvelussa. Palvelu ottaa huomioon toimenpide-ehdotuksista hakkuut ja luontokohteista erityisen tärkeät elinympäristöt ja täyttää ne automaattisesti pohjatiedoiksi valituille kuvioille. Käyttäjä voi muokata metsänkäyttöilmoituksen haluamakseen ennen lähetystä. Metsänkäyttöilmoituksen normaali käsittely kestää 10 vuorokautta lähetyspäivää seuraavan arkipäivän alusta. Mikäli hakkuu suunnitellaan aloitettavan aiemmin, hoituu maksullinen nopeutettu käsittely helposti, vain täyttämällä rastin ruutuun.

Samassa päivityksessä palveluun lisättiin varoitus istunnon katkeamisesta. Käyttäjälle näytetään ennakkovaroitus istunnon katkeamisesta viisi minuuttia ennen kuin hänet kirjataan automaattisesti ulos. Käyttäjä voi helposti nollata aikalaskurin napin painalluksella.

Uudet kartat näyttävät omistuksesi laajemmin

Metsänomistajien palvelussa on uusi, asiakaskyselyn voittanut ominaisuus: Oma kartta. Se koostuu isokokoisesta kartasta ja kuvioluettelosta. Karttaan ja kuvioluetteloon valikoituu sen sivun kuviot, josta Oma kartta avataan. Suurella kartalla voidaan näyttää useamman metsätilan tiedot yhtaikaa. Oma kartta on hyödyllinen erityisesti silloin, kun haluat katsella rajattua kuviojoukkoa tai tulostaa kuviokartan esim. mukaan maastoon. Omat kartat laajenevat myöhemmin niin, että pääset myös itse valitsemaan kuvioita eri metsätiloilta ja tallentamaan valintoja muistiinpanoineen.

Palvelussa olevat metsätiedot täydentyvät koko ajan

Metsäkeskus kerää uutta metsätietoa jatkuvasti laserkeilaukseen perustuvalla menetelmällä. Seurantakartalta voit tarkistaa omien tilojesi tietojen saatavuuden.

Vaikuta palvelun kehittämiseen

Metsään.fi-palvelua kehitetään koko ajan. Anna palautetta sekä kerro ideoistasi ja toiveistasi. Voit lähettää palautelomakkeella myös kysymyksiä.

Asiakastuki

Metsäkeskus tarjoaa osana Metsään.fi-palvelua asiakastuen puhelimitse ja sähköpostitse. Sähköpostiviesteihin vastataan viikon kuluessa. Asiakastuen puhelin 029 432 409 ja sähköposti asiakastuki@metsakeskus.fi.